Онлайн обучение

 

Формата на онлайн обучение е достъпна за всеки, защото предлага гъвкаво и адаптивно преподаване. Тук могат да се включат всички, които са заети и нямат време да отсъстват от работа или майки на малки деца. Спокойно можете да запишете онлайн обучение, редовна или задочна форма. Както в класическото обучение и тук има достатъчен брой часове и се издава сертификат за завършено образование.

Онлайн обучението се извършва изцяло по електронен път, като обучаващите се могат да защитават дипломни и курсови работи, да се явяват на изпити. Курсисти, които имат здравословни проблеми могат да се явят на изпит, чийто метод на изпитване е специално разработен за хората в неравностойно положение.

 

След като се плати съответната такса, на клиента се дава достъп с код и парола до ресурсите, които предлага нашият учебен център. Учебните материали могат да се свалят направо от сайта или ако нямаме качени учебници по съответната специалност, след като ги осигурим, се изпращат от наш представител на е-maila на курсиста.

 

Системата за оценяване е на база тестове за само оценка, които курсиста попълва. Когато оценката е над 50%, обучаемият може да пристъпи към реално попълване на изпитен тест. При някой дисциплини се налага защита на курсова работа или по-мащабен изпит на целия взет материал. Определя се ден за оценка на знанията и курсиста бива изпитван онлайн, чрез електронната система на центъра. Всички изпити са съобразени с образователните изисквания на Министерство на образованието, младежта и науката.