Дистанционно обучение

 

Тази форма на обучение е много гъвкава и дава възможност работещи хора да повишат квалификацията си. Както и майки, отглеждащи децата си, които нямат възможност да пътуват и времето им е ценно. Лица в неравностойно положение също могат да участват в дистанционно обучение.

Самото име подсказва, че обучението се извършва от дома или офиса, в удобно за курсистите време.

Формата на дистанционно обучение спестява много време и финанси. Защото няма да се налага да пътувате от единия край на града, до другия. Достатъчно е само да имате Интернет.

Ако се чудите как протича един дистанционен курс, ще ви дадем отговор на въпроса с няколко изречения.

Всички материали се изпращат по електронен път, както и обучаващите предават своите работи по същия начин. Използват се всякакви форми за електронна кореспонденция, като е-mаil, skype и много други. Имаме виртуална класна стая, която дава възможност целият курс да кореспондира един с друг, както и с преподавателите. Всеки може да задава въпроси относно работата и задачите и да получи бърз отговор.

Разбира се тази форма на обучение има и недостатъци, но те са свързани предимно със скоростта на интернета. Друг е варианта, че кореспондирате с хората индиректно, но за съжаление повечето контакти на всички вече са в социалните мрежи и трудно можем да видим приятелите си лично.

Но пък дистанционното обучение е удобно, гъвкаво и достъпно за всеки. Курсистите могат да усвоят знанията с темпо, което е съобразено с техните нужди, времето и мястото, което те изберат.